+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

QUYỀN LỢI ĐỘNG VẬT

Với trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu vật nuôi gia súc, AUSTREX cam kết đối xử đạo đức và nhân văn đối với vật nuôi gia súc xuyên suốt chuỗi cung ứng.

ESCAS”+”-

Minh chứng cho cam kết của AUSTREX sẽ thực thi tốt quyền động vật là hồ sơ ghi nhận việc thực hiện các yêu cầu của Đề án Bảo Đảm Chuỗi Cung ứng Xuất khẩu của chính phủ Úc ở Indonesia và tất cả các thị trường xuất khẩu gia súc mà chúng tôi tham gia. Thêm vào đó AUSTREX thực hiện chính sách 100% gia súc được làm cho bất tỉnh trước khi bị giết mổ trên tất cả các trại chăn nuôi trong chuỗi cung ứng để đảm bảo quyền lợi của động vật được đặt lên cao nhất.

Giám sát và truy xuất nguồn gốc vật nuôi gia súc

Bằng việc sử dụng hệ thống quản lý vật nuôi gia súc tích hợp trực tuyến độc quyền, chúng tôi có thể cung cấp những dữ liệu giám sát và truy xuất nguồn gốc của gia súc cập nhật liên tục để kiểm tra sức khỏe và tâm lý của tất cả động vật từ lúc giao dịch cho tới khi chuyển đến khách hàng. Công nghệ này ảnh hưởng tích cực đến quyền lợi động vật,đem lại sự minh bạch rõ ràng hơn và bảo đảm đồng tiền của khách hàng được bỏ ra một cách xứng đáng.

Hỗ trợ trong thị trường

AUSTREX luôn tuyển dụng những cá nhân có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm-những người đem đến sự hỗ trợ quan trọng trong thị trường cho hoạt động cung ứng và giao hàng của chúng tôi, bảo đảm quyền lợi động vật xuyên suốt chuỗi cung ứng. Sự hỗ trợ này bao gồm quá trình thực tập chăm sóc động vật một cách an toàn và thực thi phúc lợi.

Hợp tác với khách hàng

AUSTREX đảm nhiệm việc sơ tuyển nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo khách hàng luôn có được cơ sở hạ tầng thích hợp, các hệ thống và đào tạo để hỗ trợ họ trong việc nhập và quản lý giống.

Đầu tư vào các sáng kiến về quyền động vật

AUSTREX đã có đóng góp đáng kể cho sáng kiến về phát triển và nghiên cứu trực tiếp do Chính phủ và Ngành Công nghiệp Úc đồng tài trợ.  Sáng kiến R&D này được tài trợ khoảng 2.4 triệu đô la hằng năm, đã đem đến tiến bộ đáng kể về quyền lợi động vật trong dây chuyền hỗ trợ vật nuôi gia súc hoàn chỉnh cho mọi giống được xuất khẩu bằng cả đường biển và đường hàng không.

Quyền lợi tốt hơn cho động vật được hỗ trợ tích cực bởi AUSTREX cho mọi động vật được xuất khẩu, tạo ra những nền móng giúp cho xuất khẩu động vật sống phát triển thịnh vượng trong tương lai gần.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more