+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

GIA SÚC

livestock-sideAUSTREX là tổ chức xuất khẩu gia súc quốc tế, đi tiên phong với danh tiếng về sự trong sạch, chất lượng và tin cậy. Với mạng lưới mạnh mẽ trên toàn cầu và nhiều nhân viên làm việc trong thị trường trên khắp thế giới, AUSTREX có thể tổng hợp gia súc từ nhiều nguồn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công ty của chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin và sự ổn định trong vận chuyển gia súc tới cho khách hàng đúng theo yêu cầu và mốc thời gian định sẵn. Qua đây, chúng tôi đã gây dựng được mối quan hệ bền lâu với khác hàng dựa trên lòng tin cậy và sự minh bạch.

AUSTREX có đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm để cung ứng các loại gia súc sau đây:

AUSTREX xây dựng các hệ thống chuỗi cung ứng gia súc an toàn, nhân đạo và có xuất xứ rõ ràng. Nhờ đó mà khách hàng của chúng tôi đều được cung ứng gia súc với chất lượng vượt trội một cách đạo đức,có trách nhiệm và bảo đảm.

AUSTREX sử dụng các tàu được Cơ quan An ninh Hàng hải Úc (AMSA) công nhận làm cơ sở cho tất cả các hoạt động quốc tế, đảm bảo mức an toàn cao trong quá trình vận chuyển trên biển của gia súc.

Để biết thêm thông tin về hệ thống chuỗi cung ứng gia súc của chúng tôi, vui lòng xem phần Các Quy trình Bảo đảm Chất lượng và Các Hệ thống Truy xuất nguồn gốc.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more