+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

BÒ CHO THỊT

Đặc trưng về kích thước lãnh thổ, vị trí địa lý, điều kiện khí hậu và môi trường tự nhiên đa dạng của nước Úc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi nhiều giống bò khác nhau, chủ yếu trên các đồng cỏ.

Hiện nay Úc có số lượng gia súc vào khoảng 30 triệu cá thể thuộc nhiều giống khác nhau chủ yếu ở vùng có khí hậu Nhiệt đới, Cận Nhiệt đới và Ôn đới. Do đó số lượng lớn các giống được cung ứng từ Úc sẽ phù hợp và thích ứng tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Có hai loại Bò cho Thịt chính mà AUSTREX có thể cung cấp:

AUSTREX có thể cung cấp, kiểm dịch và quản lý một cách hiệu quả tất cả các yêu cầu kiểm tra sức khỏe cần thiết để đáp ứng các qui tắc của quốc gia nhập khẩu và vận chuyển gia súc tới cho bạn theo đúng  yêu cầu.

Quy cách hàng:

  • Số lượng cung cấp: Vì các giống gia súc giá trị cao có thể được vận chuyển bằng đường không hoặc đường thủy, nên số lượng cung cấp có thể được thỏa thuận dựa trên quy cách hàng và sự sẵn có.
  • Giới tính: Bò và Bê;
  • Phạm vi trọng lượng: Tối thiểu 200kg-Tối đa 700kg(đối tượng được chính phủ phê duyệt);
  • Tuổi: Ước tính từ 9 đến 28 tháng tuổi;
  • Giá: Giá cả “USD trên một cá thể” được đưa ra sau khi quyết toán dựa trên số lượng và quy cách.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more