+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Angus

Một trong những giống gia súc thành công nhất của chúng tôi, chúng được săn tìm rất nhiều sau chương trình phối giống chéo- đó cũng là con dấu đảm bảo cho chất lượng của giống Angus

Tới từ Miền Bắc Scotland, bò Angus được biết nhờ kết cấu vân mỡ tốt và sức ăn bậc nhất. Chỉ cần tốn thời gian tối thiểu để cho chúng ăn, giống Angus sẽ liên tục cho ra những thớ thịt lớp Choice và Prime.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tượng phối giống chéo tuyệt hảo, thì đừng tìm đâu xa đã có bò Angus. Nhân giống Angus sẽ loại bỏ hầu hết những vấn đề về sinh sản. Các đặc điểm chất lượng có thể sẽ ko có độc nhất ở giống Angus, tuy nhiên chúng đang gia tăng để trở nên phổ biến nhờ tính ổn định của sản phẩm. Giống Angus rất dễ bảo,khá khỏe mạnh và ở trại chăn nuôi, chất lượng thịt của chúng vẫn luôn chứng tỏ được sự vượt trội.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more