+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Beefmaster

Loài Beefmaster là loài duy nhất trên thế giới phát triển chỉ với mục đích để làm thịt.

Loài Beefmaster được phát triển vào những năm 1930, là kết quả của cuộc lai giống giữa giống Hereford và Shorthorn với loài Braham. Đặc điểm để phân biệt Beefmaster với các giống gia súc khác là 6 Yếu tố Thiết yếu

6 Yếu tố Thiết yếu này là những nguyên tắc lựa chọn để hình thành nên giống này, đó là :

  1. Tập tính
  2. Khả năng sinh sản
  3. Cân nặng
  4. Khả năng thích nghi
  5. Sức chịu đựng
  6. Sản xuất sữa

Trong khi nhiều người chăn nuôi bỏ thời gian và tiền bạc cho một số đặc tính di truyền như chiều cao, các vân màu và sừng; tuy nhiên bản chất của việc tạo ra giống Beefmaster là đặt hiệu quả kinh tế của 6 Đặc Điểm lên cao nhất.

Beefmaster cũng có khả năng chịu nhiệt rất tốt; không có giống nào có khả năng sinh sản,  sức chịu đựng và sản xuất sữa tốt hơn dưới hàng loạt những điều kiện.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more