+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Charolais

Có xuất xứ từ Pháp, giống Charolaise được nuôi để lấy thịt và được biết đến nhờ chất lượng lai giống rất tốt- đặc biệt là với giống Angus hoặc bò Hereford.

Charolaise là giống bò dày thịt với cân nặng của bò đực là 1100kg và bò cái là 900kg.

Đây là giống bò quan trọng, chúng nổi tiếng về tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể tạo ra doanh thu sớm hơn từ việc đưa giống vào các thị trường riêng biệt.

Thêm vào đó,  Charolaise Úc thích ứng phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu ở Úc.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more