+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Droughtmaster

Loài Droughtmaster phát triển mạnh ở vùng khí hậu Ôn đới và sống ở khắp nơi trên nước Úc.

Droughtmaster được gây giống tại Úc vào những năm 1900 và là giống lai của Bos taurus và Bos indicus. Loài Droughtmaster mang trong mình khoảng 50% đặc trưng của mỗi giống và thừa hưởng những đặc tính tốt nhất của cả 2 giống. Thường chúng có lông màu đỏ, nhưng cũng có thể màu vàng mật ong hay màu đỏ sẫm, chúng có thể có hoặc không có sừng.

Lợi ích giống Droughtmaster đem lại:

  • Khả năng chịu nhiệt
  • Kháng ký sinh trùng
  • Khả năng sinh sản cao
  • Dễ xẻ thịt
  • tập tính hiền hòa

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more