+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Hereford

Với thịt bò chất lượng cao, Hereford luôn là lựa chọn đúng đắn

Herefords cho khả năng sinh sản, sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn xuất sắc. Có nguồn gốc từ giống Herefordshire ở Anh, giống gia súc này có thể sống ở nhiều vùng khí hậu trên khắp thế giới, từ Úc cho tới Nga. Giống Bò cho thịt này có có thể chuyển hóa cỏ và ngũ cốc rất hiệu quả, hoạt động lâu nhưng chỉ tốn ít thức ăn.

Để nhân giống chéo chất lượng cao, một chú bò Herford với một con bò cái Angus có thể tạo ra giống Black Baldie, một trong những giống Bò  phối giống chéo cho Thịt có chất lượng cao nhất trên thị trường.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more