+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Simmental

Giống bò có xuất xứ từ phía Tây Thụy Sĩ trong nhiều năm đã được chăn nuôi để lấy sữa, lấy thịt hoặc tận dụng sức kéo.

Cân nặng trung bình của bò đực vào khoảng 1100kg và bò cái khoảng 700kg. Simmental được giới thiệu đến Úc vào năm 1972 và thích ứng với nhiều dạng môi trường và hệ thống sản xuất của Úc. Giống Simmental Úc có các đặc trưng sau:

  • Đạt tới cân nặng đủ tiêu chuẩn thị trường từ sớm giúp giảm áp lực về nguyên liệu hàng năm.
  • Giống Simmental với thân hình rắn chắc, vạm vỡ hơn sẽ cho sản lượng thịt bò bán được cao hơn.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more