+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

TRÂU ITALY

Loài trâu đòi hỏi chế độ chăm sóc khác biệt so với bò vì thân nhiệt của chúng rất khác.

Chế độ chăm sóc trâu sẽ ảnh hưởng đến độ mềm và chất lượng của thịt và sữa. Những chú trâu hiền hòa sẽ cho ra thịt mềm.  Loài trâu đã có mặt ở Úc kể từ những năm 1820, người ta tận dụng thịt và da của chúng.

Thời gian gần đây, khai thác sữa của trâu đã được phát triển ở Queensland và Victoria khi mà nhu cầu về các sản phẩm sữa trâu là rất cao. Giống trâu phù hợp với điều kiện ở Úc, hữu dụng cho cả việc lấy thịt và lấy sữa nhất là giống Riverine. Một con trâu sữa có thể sản xuất 1200 lít sữa trong một năm.

Một trong nhiều ưu điểm của loài trâu đó là khả năng cho sữa rất tốt từ việc ăn cỏ, vì có vẻ như giá của thức ăn tập trung sẽ gia tăng đều đặn.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more