+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

BÒ CHO SỮA

AUSTREX đã xuất khẩu thành công Bò cho Sữa tới nhiều nơi trên khắp thế giới.

Công nghiệp Sữa và Sản phẩm từ sữa Úc được dựa trên các đồng cỏ xanh rộng lớn quanh năm và các hệ thống chăn thả gia súc chứ không phải những hệ thống sản xuất bằng các trại vỗ béo tập trung.

Các hệ thống sản xuất của Úc cho phép AUSTREX lựa chọn giống bò sữa dựa trên khả năng thích ứng với môi trường để xuất khẩu tới nhiều thị trường khác nhau.

Bang Victoria chiếm tới hơn 60% tỉ lệ sản xuất sữa ở Úc, các bang khác chiếm tỉ lệ sản xuất nhỏ hơn nhưng cũng có ngành công nghiệp Sữa và Sản phẩm từ sữa đạt được nhiều thành tựu.

Ngành chăn nuôi lấy sữa của Úc có khoảng 11,000 nông trại và 2.1 triệu cá thể gia súc với 80% thuộc giống Holstein Friesian và 11% thuộc giống Jersey. Giống Holstein Friesian là giống được chăn nuôi phổ biến nhất ở Úc do khả năng thích ứng tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau và khả năng sản xuất sữa rất tốt. Ngoài ra còn các giống khác nhưng chiếm số lượng ít hơn. Để biết thêm thông tin về giống Holstein Friesan xin truy cập vào đường link dưới đây:

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more