+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

Jersey

Giống Jersey rất phổ biến nhờ vào lượng chất béo trong sữa của chúng và chi phí bảo dưỡng thấp hơn vì chúng có trọng lượng cơ thể thấp.

Đặc điểm Lý tính

Bò cái Jersey có thân hình khá nhỏ, chỉ từ 400-500 kg. Đó là yếu tố góp phần làm cho chúng được ưa chuộng cũng là thế mạnh kinh tế trong sản xuất, do trọng lượng cơ thể của chúng thấp nên mỗi cơ sở có thể chứa một số lượng lớn những con bò cái cho sữa hiệu quả.

Sản xuất sữa

Giống Jersey cho lượng sữa mỗi năm ít hơn Holstein nhưng nhờ vào trọng lượng cơ thể thấp hơn, khả năng chăn thả cao và các yêu cầu về bảo dưỡng thấp hơn nên đem lại lợi ích kinh tế về sản xuất cao hơn; nếu được chăm sóc đúng cách, chúng có thể sống thọ hơn giống Holstein.

Click here to go back to Livestock

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more