+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Austrex là một nhà cung cấp hàng đàu trên thế giới về gia súc, di truyền học và các  giải pháp về hệ thống quản lý

Từ năm 1973, AUSTREX đã xây dựng danh tiếng với sự ngay thẳng, chất lượng cao và sự tin cậy, Chúng tôi có thâm niên và được công nhận trong việc xuất khẩu chất lượng giống và gia súc được vỗ béo, các sản phẩm di truyền học và các gia súc khác.

AUSTREX là một trong những nhà xuất khẩu gia súc lớn nhất thế giới và hiện đang hoạt động ở Nga, Trung Quốc, Mỹ, Uruguay, Thổ Nhĩ Kì, Indonesia và New Zealand.

GIA SÚC

Những sản phẩm chất lượng cao được giao qua hệ thống chuỗi cung ứng minh bạch và đáng tin cậy.

AUSTREX là tổ chức xuất khẩu gia súc quốc tế, đi tiên phong với danh tiếng về sự trong sạch, chất lượng và tin cậy. Với mạng lưới mạnh mẽ trên toàn cầu và nhiều nhân viên làm việc trong thị trường trên khắp thế giới, AUSTREX có thể tổng hợp gia súc từ nhiều nguồn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

SẢN PHẨM DI TRUYỀN

AUSTREX kết hợp với đối tác liên doanh để cung ứng các sản phẩm di truyền.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬT NUÔI GIA SÚC

AUSTREX tập trung giao cho khách hàng những giải pháp chất lượng cao cho chuỗi cung ứng.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more