+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

AUSTREX tập trung giao cho khách hàng những giải pháp chất lượng cao cho chuỗi cung ứng.

Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn để đưa ra lời khuyên và giúp đỡ các khách hàng quốc tế với sự thiết kế, phát triển và hoạt động của các trại chăn nuôi, các trang trại sữa và các hoạt động nhân giống gia súc tốt nhất trên thế giới.

Chúng tôi thiết lập phương án cho những nhu cầu cá nhân của khách hàng từ việc cung cấp chuyển giao công nghệ then chốt tới cung cấp các kỹ thuật về dinh dưỡng, chăn nuôi động vật, truy xuất nguồn gốc và các chương trình quản lý nông trại.

CÁC HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Mang lại vật nuôi gia sức chất lượng thông qua những hệ thống quản lý vật nuôi gia súc an toàn, nhân đạo và có nguồn gốc rõ ràng.

Các hệ thống truy xuất nguồn gốc

AUSTREX đã phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc và thu thập dữ liệu hàng đầu trên thị trường bằng cách sử dụng phần mềm máy tính chuyên dụng. Chương trình được thiết kế để ghi lại chính xác những thông tin điện tử về các loài động vật trong mỗi lô hàng xuất khẩu sống từ việc mua tới chuyển tải và giao hàng đến bến nhận.

Hệ thống này cũng giúp nhận dạng vật nuôi gia súc từ tài sản gốc đến lúc giết mổ, duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm và tính toàn vẹn của sản phẩm hoặc nắm bắt các thông tin liên quan về giống để kết hợp với chương trình quản lý giống của nước nhận hàng.

thẻ điện tử đeo tai và Phần cứng

Một cái thẻ điện tử đeo tai ngăn ngừa việc đánh tráo (thiết bị xác định tần số radio “RFID”) được áp dụng cho động vật khi giao dịch, bên trong có ghi số ISO riêng của con vật và được tuân thủ trên toàn thế giới để bảo đảm xác định từng cá thể riêng biệt

Những thiết bị này tuân theo tiêu chuẩn ISO 11784 và 11785 để xác định tần số radio của vật nuôi gia súc. Những tiêu chuẩn này là cơ sở cho hoạt động của Đề án Xác định Vật nuôi gia súc Quốc gia tại nhiều nước trên thế giới.

Mọi thẻ RFID chỉ có thể đọc bằng đầu đọc RFID hoặc thiết bị quét. AUSTREX có thể cung ứng thẻ đeo tai và các thiết bị quét dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Những chương trình quản lý nông trại

AUSTREX có thể cung ứng một chương trình trên máy tính được thiết lập để ghi lại trọng lượng, ngày tháng, đo độ tăng trọng lượng của gia súc khi được vỗ béo. Nó cũng ghi lại mọi giá cả, các phương pháp trị liệu của bác sĩ thú y, dữ liệu về thịt, phân tích hiệu suất và báo cáo, các giao diện với cân điện tử, máy quét RFID, và đầu đọc mã vạch.v.v

Mục đích chủ yếu cảu sản phẩm là ghi lại mọi biến cố xảy ra với gia súc khi chúng đang thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, từ đó thiết lập hồ sơ về hoạt động của chúng. Để làm điều đó chúng tôi cần ghi lại nguồn gốc (là tài sản có nguồn gốc hay có tổ tiên trước đó), giá thị trường, hiệu suất tăng trưởng (bao gồm trọng lượng và các mốc thời gian), điều trị bằng thuốc (và giá cả điều trị), và kết quả giết mổ (phản hồi về thịt). Phần mềm sẽ đưa ra những báo cáo từ Nguồn gốc xuất xứ hay tổ tiên của cá thể trong việc lựa chọn gia súc để thể hiện năng suất qua quan điểm Lãi hay Lỗ.

Chương trình này có thể giúp các khách hàng nhận dạng giống di truyền thể hiện tốt dưới điều kiện địa phương.Việc này cho phép AUSTREX điều chỉnh lại chuỗi cung ứng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng và quốc gia.

Chương trình có thể ghi lại  và quản lý những thông tin sau:

 • Nâng cấp hàng loạt
 • Phân tích chi phí
 • Trù hoạch trọng lượng
 • Xác định tăng trọng thấp
 • Phản hồi về thịt
 • Phác đồ điều trị
 • Cấp dưỡng đất nuôi(tùy chọn thêm)
 • Hệ thống hàng tồn kho (tùy chọn thêm)
 • Báo cáo
 • Bố trí màn hình máy tính để nhập dữ liệu về thú.

 

CÁC GÓI HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ

AUSTREX có thể mang tới những gói hỗ trợ công nghệ dễ hiểu theo những yêu cầu cá nhân của khách hàng.

Những chương trình này có thể tập trung vào:

 • Sản xuất chất dinh dưỡng, nơi ăn và quản lí thức ăn lên men;
 • Quản lý bò sữa và nông trại;
 • Chăn nuôi động vật;
 • Chương trình nhân giống và năng suất sinh sản;
 • Quản lý trại chăn nuôi;
 • Các hệ thông truy xuất nguồn gốc.

AUSTREX sử dụng các gói hỗ trợ công nghệ để giúp bạn phát triển chuỗi hệ thống cung ứng địa phương một cách thành công, bất kể các loại gia súc hoặc hệ thống sản xuất.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEN CHỐT

huyển giao công nghệ then chốt và thực hiện dự án đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và sự thấu hiểu cặn kẽ về những yêu cầu của khách hàng.

Dựa vào nguồn lực sẵn có trong tập đoàn, AUSTREX có đầy đủ khả năng để mang tới công nghệ tiên tiến để đưa ra giải pháp cho một chuỗi cung ứng thực phẩm hoàn thiện.

Những phương pháp then chốt này bao gồm:

 • Phát triển cơ sở chăn nuôi lấy sữa hoàn thiện;
 • Phát triển hệ thống sản xuất trang trại chăn nuôi;
 • Cung ứng và xây dựng lò mổ dành cho nhiều loài khác nhau;
 • Cung ứng và xây dựng cơ sở chế biến sữa;
 • Phát triển cơ sở di truyền học hoặc nhân giống đa giống loài;
 • Quản lý các hoạt động của gia súc đang sống.
 • AUSTREX có đầy đủ chuyên môn để giúp dự án của bạn thành công trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more