+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

CHÚNG TÔI LÀ AI

Được thành lập năm 1973,  AUSTREX đi tiên phong trong kinh doanh xuất khẩu gia súc và ngày nay được coi là doanh nghiệp đứng đầu trong công nghiệp toàn cầu.

Với danh tiếng về sự ngay thẳng, chất lượng cao và có uy tín trên toàn thế giới, AUSTREX đã có thâm niên và được công nhận trong xuất khẩu gia súc chăn nuôi, bò sữa, cừu, dê, ngựa, trâu và các sản phẩm di truyền một cách an toàn và nhân đạo.

Thành công của AUSTREX dựa trên nền tảng của một mạng lưới hợp tác lâu dài trên toàn cầu; trong phạm vi quốc tế, chúng tôi xuất khẩu tới các thị trường lớn trên toàn thế giới, cung ứng  nguồn gia súc chất lượng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tính chuyên nghiệp và cách làm việc tập thể giàu kinh nghiệm  trong thị trường của chúng tôi giúp đưa những giá trị tới tận tay khách hàng, dựa trên nền tảng phương pháp làm việc vì lợi ích của  động vật đứng đầu thế giới.

Qua nhưng sự kiện diễn ra trên thế giới liên quan tới an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật gần đây, có thể hiểu được người tiêu dùng muốn những thông tin chi tiết, xác thực hơn và nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm họ chi tiền để mua. Môi trường thương mại đang dần thay đổi, và những nhà xuất khẩu gia súc – cầu nối quan trọng trong cung cấp thực phẩm dây chuyền toàn cầu phải đi tiên phong để đối mặt với thách thức này.

AUSTREX thấu hiểu, quản lý và dẫn đầu công nghiệp xuất khẩu gia súc để đương đầu với thách thức này.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more