+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

CÔNG VIỆC

AUSTREX luôn tìm kiếm những chuyên gia tài năng và kinh nghiệm để gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi.

Nhân viên của chúng tôi đầy nhiệt huyết, sáng tạo, khao khát vượt qua những thử thách của thị trường quốc tế đầy biến động.

Chúng tôi quan tâm tới các nhân viên của mình, luôn lắng nghe và thấu hiểu họ. Điều này có đóng góp vào văn hóa làm việc, nơi các nhân viên và gia đình của họ là một phần tích cực của cộng đồng AUSTREX

AUSTREX ưu tiên các ứng viên có trình độ sau trung học về một ngành có liên quan tới công việc cũng như kinh nghiêm thực tế trong ngành công nghiệp. Nhân viên của chúng tôi có toàn quyền sử dụng các công cụ và tài nguyên chất lượng để hỗ trợ phát triển chuyên môn của họ.

Nếu bạn tin rằng bạn có đầy đủ các điều kiện để cống hiến cho các hoạt động toàn cầu của AUSTREX vui lòng truy cập vào đường link dưới đây và đăng ký CV của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc đăng ký thẳng vào các vị trí cần tuyển người được liệt kê.

Đăng ký CV của bạn với bộ phận nhân sự của chúng tôi hoặc liên hệ Jodie trên LinkedIn

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more