+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Justin Slaughter – Người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành

Justin Slaughter là Chủ tịch Hội đồng Quản Trị  kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Trách Nhiệm hữu hạn xuất khẩu nông thôn Úc (AUSTREX), thành lập năm 1973, là một công ty tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu gia súc của Úc, có trụ sở đặt tại Brisbane, Queensland.

Justin đã có trên 21 năm kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường quốc tế cho gia súc của Úc và các sản phẩm nông nghiệp, và là Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gia Súc Queensland (QLEA).

Tiến sĩ Richard Trivett- Chủ tịch Công ty

Richard tốt nghiệp Thú Ý Khoa tại trường Đại Học Queensland và làm việc tự do, cho tới khi ông chứng kiến sự phát triển của AUSTREX để trở thành một công ty xuất khẩu gia súc toàn cầu như hôm nay. Richard là thành viên đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển Xuất khẩu Gia súc (LERDAC). Đồng thời Richard cũng là Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Động vật Xuất khẩu Nông thôn Úc.

James Leftwich –  Tổng Giám đốc

James có những phẩm chất mẫu mực trong thương mại nông nghiệp và là Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp. James đã có trên  14 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Thịt sống & Gia súc trên khắp thế giới và đảm nhiệm nhiều trọng trách  liên quan đến gia súc ở Châu Á, Trung Đông và Nam Mỹ, bao gồm cả thời gian dài sống ở Uruguay.

James hiện đang là thành viên của  Ủy ban Hành pháp Hiệp hội Xuất Khẩu Gia súc khu vực phía Bắc.

Jake Morse- Giám đốc

Jake có trên 16 năm kinh nghiệm trong  lĩnh vực Mậu dịch xuất khẩu sống của gia súc trên toàn thế giới,  đã đảm nhiệm các vai trò từ Quản lý Vận Hành đến Tiêu thụ & Tiếp thị quốc tế. Hiện nay Jake đang là Giám đốc của công ty Chăn nuôi Toàn cầu và Gia súc Slaughter

Jake đã có bằng Cử nhân về Khoa học Ứng dụng trong Nông nghiệp – chuyên về tiếp thị thịt bò.

Andrew Morgan – Giám đốc

Andrew Morgan là giám đốc của AUSTREX và là Giám đốc điều hành của  Catapult Partners, một công ty tư vấn cho cửa hàng và doanh nghiệp.

Andrew đã có bằng Cử nhân Kinh tế, và bằng Cử nhân Luật kèm theo bằng danh dự từ trường Đại học Queensland, chứng chỉ ngành Tài chính Ứng dụng và Securities Institute of Australia,  chứng chỉ tốt nghiệp Giám đốc – Học viện đào tạo Giám đốc công ty Úc. Anh là cố vấn pháp luật Tòa án Tối cao Queensland và New South Wales.

Sabari Nair- Giám đốc Tài chính và Thư ký Công ty

Sabari Nair (Sabari) đã có 19 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh quản lý tài chính của tổ chức. Kinh nghiệm của ông được thu thập qua nhiều lục địa bao gồm Châu Phi, Châu Á và Châu Úc.

Sabari là thành viên liên kiết với nhiều cơ quan kế toán quốc tế, trong đó có cơ quan  Kế toán Công chứng (CPA, Úc) và Viện Kế toán Ấn Độ (ICAI). Đồng thời ông cũng là thành viên liên kết của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA).

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more