+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

AUSTREX đang tiếp tục phát triển chất lượng liên hợp dây chuyền cung ứng với các nhà sản xuất được chọn trên toàn cầu, họ có đủ khả năng để cung cấp gia súc lien tục một cách nhất quán từ nguồn cung cấp có kiểm soát.

Thương lượng trực tiếp với nhà cung cấp, AUSTREX kiểm soát tốt hơn nguồn cung cấp dây chuyền, để chúng có thể vượt qua tiêu chuẩn của Úc nói riêng và quốc tế nói chung.

AUSTREX đã và đang xây dựng tiếng tăm nhờ sự ngay thẳng, chất lượng và tin cậy nơi các nhà cung cấp, vun đắp cho các mối quan hệ kinh doanh vì lợi ích chung.

Chúng tôi cung cấp giá trị tới khách hàng thong qua những mối quan hệ tin cậy với các nhà cung cấp. Đi sâu vào mạng lưới cung cấp toàn cầu, khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm về chất lượng cao của gia súc đúng với chỉ tiêu của họ.

Head Office Address

Address: Level 8 10 Eagle Street Brisbane QLD 4000


View on Google maps

Phone: +61 7 3041 2800

Fax: +61 7 3041 2820

Email: [email protected]


Head Office Postal Address

Address: GPO Box 132 Brisbane QLD 4001


Phone: +61 7 3041 2800

Fax: +61 7 3041 2800

Email: [email protected]


AUSTREX Russia Office

Contact: Vildan Zelyatdinov

Phone: +7 915 210 6440

Phone: +7 985 366 1046

Email: [email protected]


AUSTREX China Office

Contact: Peilin Yin

Phone: +86 10 6597 4733

Fax: +86 10 6597 4732

Email: [email protected]


Uruguay

Address: Juan Carlos Goméz, 1420 - 2° Piso Montevideo Uruguay


View on Google maps

Contact: James Leftwich

Phone: +598 (92) 766 249

Email: [email protected]


Turkey

Address: Hacı Hussam Sokak Aktepe Apartmanı No. 5 Daire 5, Caferaga Mahallesi, 34710, Kadıkoy/Istanbul, Turkey Turkey


Contact: Melek Us

Phone: 0090 532 294 7651

Fax: +61 7 3041 2820

Email: [email protected]


Indonesia

Address: Ruko Bidex/CBD blok C No. 17 Jalan Pahlawan Seribu, Kel. Lengkong Gudang BSD City - Serpong, Tangerang Selatan. Indonesia 15312


Contact: Rocky Maza

Phone: +6281311231267

Fax: (62-21) 53152608

Email: [email protected]


New Zealand

Address: Level 8, 10 Eagle Street Brisbane QLD 4000


Contact: Tom Slaughter

Phone: +61 424 479 174

Fax: +61 7 3041 2820

Email: [email protected]


Address: Cấp 8, 10 Eagle St Brisbane QLD 4000 Úc


View on Google maps

Contact: Mr David Reed

Phone: +61 407 350 238

Email: [email protected]


Kazakhstan

Contact: Vildan Zelyatdinov

Phone: +7 915 210 6440

Phone: +7 985 366 1046

Email: [email protected]


Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Our Global Locations

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more